Příspěvky na brýle od zaměstnavatele

05.01.2022

Jak ušetřit?

Věděli jste, že kromě tradičních příspěvků na rekreaci, sport či kulturu, zaměstnanci dosáhnou na zdravotnické pomůcky např. dioptrické brýle?

Fond kulturních a socálních potřeb (FKSP) je super tip, jak získat pěkné brýle a přitom ušetřit.

Váš zaměstnavatel vám může z tohoto fondu zafinancovat celé brýle, kontaktní čočky nebo alespoň poskytnout finanční příspěvek. Vzhledem k tomu. že se příspěvek nedaní, takže můžeme mluvit zhruba o 20 % úspoře. Pokud by vám zaměstnavatel dal srovnatelnou částku k výplatě, museli byste ji zdanit. Zaměstnavatel si zase může dát tento benefit do svých výdajů.

POZOR! Aby byl tento příspěvek osvobozen od daně z příjmu, musíte se prokázat předpisem u lékaře nebo v optice, která je v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

INFORMACE PRO VÁS! Tuto registraci naše pobočka oční optiky v Břeclavi splňuje, takže nemusíte mít obavu, že byste u nás o něco přišli.